Klachtenprocedure

Wij nemen bij onze behandelingen altijd de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht. Mocht het toch een keer gebeuren dat u een klacht hebt over de zorg of ondersteuning die u van ons ontvangt, dan kunt u daar op verschillende manieren mee omgaan.

Bespreek de klacht eerst met ons
Als u een klacht heeft, bespreek deze dan eerst met uw behandelend arts zelf. Misschien is er sprake van een misverstand. Een gesprek kan het probleem vaak oplossen.

Klacht via klachtencommissie
Is uw klacht na het gesprek met de arts niet opgelost? Dan kunt u met uw klacht naar de klachtencommissie van de beroepsvereniging stappen. Daar wordt uw klacht onderzocht en een uitspraak gedaan. Wij kunnen op grond van de uitspraak eventueel passende maatregelen nemen. In ons geval kunt u terecht bij de NVEG (Nederlandse Vereniging voor Esthetische Geneeskunde), waar u een klacht kunt indienen.

Klacht via Klachtenportaal Zorg
Mocht u daar de voorkeur aan geven, dan kunt u met uw klacht ook terecht bij het Klachtenportaal Zorg. Dit is een door het Ministerie van WVS erkende geschilleninstantie. Op de website vindt u informatie over de verschillende mogelijkheden om een klacht op te lossen.